Română Maghiară Engleză Franceză Italiană Spaniolă Germană
angajări

Dacă eşti traducător şi eşti interesat într-o colaborare cu firma noastră, te rugăm să completezi următorul formular şi te vom contacta pentru a stabili condiţiile colaborării noastre.

Notificare în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecţia datelor (GDPR)
Stimaţi colaboratori,

Începând cu 25 mai 2018, GDPR a intrat în vigoare şi se aplică tuturor membrilor UE. Din câte se afirmă, GDPR este conceput pentru a proteja informaţiile personale ale persoanelor fizice din UE. În conformitate cu cele de mai sus, am dori să vă oferim următoarele detalii cu privire la informaţiile personale colectate de către companie în legătură cu colaboratorii săi.

Categorii de informaţii personale
Următoarele informaţii personale sunt colectate de Companie despre colaboratorii săi:
1. Numele şi prenumele
2. Data de naştere
3. Numerele de telefon
4. Adresa
5. Adresa de e-mail
6. Informaţii legate de diplomele şi autorizaţiile deţinute, precum şi de competenţele profesionale sau de altă natură.

Scopul şi baza legală
Informaţiile de mai sus sunt colectate şi prelucrate:
(a) în scopul de a îndeplini obligaţii sau de a exercita drepturi în cadrul raporturilor cu colaboratorii noştri sau pentru a respecta anumite cerinţe obligatorii sau legea aplicabilă şi
(b) pe baza următoarelor temeiuri juridice:
a. executarea unui contract;
b. protejarea intereselor vitale;
c. un interes legitim;
d. respectarea obligaţiilor legale.

Dezvăluirea de informaţii către terţe persoane
În unele cazuri, putem împărtăşi informaţiile cu terţe persoane, după cum urmează:
(1) Colaboratorilor noştri – traducători, birouri de traduceri şi/sau birouri notariale –implicaţi în execuţia serviciilor şi lucrărilor şi/sau clienţilor noştri care au comandat lucrările efectuate de d-voastră;
(2) Agenţii guvernamentale

Vom transfera informaţiile terţelor persoane numai în aceleaşi scopuri pentru care aceste informaţii personale au fost colectate iniţial sau numai în situaţia în care aceasta reprezintă o obligaţie pe baza prevederilor legale aplicabile.

Protecţia informaţiei
Confidenţialitatea d-voastră, precum şi protecţia tuturor informaţiilor d-voastră personale sunt extrem de importante pentru noi şi ne angajăm să le protejăm prin exercitarea unei griji rezonabile şi prin utilizarea mijloacelor disponibile în mod rezonabil.

Perioada de păstrare
Nu vom stoca datele d-voastră personale mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile pentru care aceste informaţii personale au fost colectate iniţial, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi prin lege să procedăm astfel.

Drepturile d-voastră
În conformitate cu prevederile GDPR, fiecare angajat are următoarele drepturi, în ceea ce priveşte informaţiile sale personale colectate de către Companie.
· Acela de a solicita copii ale informaţiilor sale personale sau acces la acestea.
· Acela de a solicita corectarea informaţiilor.
· Acela de a solicita ştergerea anumitor informaţii.
· Acela de solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor.
· Acela de a solicita portabilitatea datelor.
· Acela de a vă retrage consimţământul.
· În cazul în care consideraţi că informaţiile d-voastră personale nu sunt garantate corespunzător de către Companie, vă puteţi adresa persoanei de contact detaliate mai jos.

Persoana de contact
Dacă aveţi întrebări sau solicitări în legătură cu cele de mai sus şi / sau cu prelucrarea informaţiilor personale, puteţi contacta pe dl. Robert Pecsi, robert@traduceriotopeni.ro , tel : 0722366012

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare despre GDPR, puteţi vizita site-ul web oficial al UE la https://www.eugdpr.org/


Consimţământ

Subsemnatul, identificat cu datele personale completate mai jos, prestator de servicii de traduceri şi interpretariat, care aplic pentru a presta servicii pentru societatea PERFEKT OFFICE SRL,

Prin prezenta, cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor mele personale, conform celor indicate mai sus, îmi exprim:

CARIERE_P1_2 CARIERE_P1_3
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Limba maternă:
Localitatea în care locuieşti:
Limbile în şi din care efectuezi traduceri:
Autorizaţii în domeniu:
Ultima diplomă de studiu:
Telefon:
E-mail:
Observaţii:


Copyright 2008 Perfekt Office
Design & Programming by Valentin Protiuc


Check Google Page Rank ClickLink.ro ClickLink.ro www.aaz.ro Search Engine Submission - AddMe Smarty Web Director